´╗┐ MSRMEZDER

BA┼×KANIN MESAJI

          Her ne kadar zamanla ve mekânla s─▒n─▒rland─▒r─▒lamasa da e─čitimin ana mekân─▒ okullard─▒r. Bu ta┼č duvarlar─▒, beton bloklar─▒ anlamland─▒ran, vazgeçilmez k─▒lan insan ruhunun i┼členmesi ve doyuma ula┼čmas─▒d─▒r. Okullar üç sac aya─č─▒ üzerinde kuruludur. Bunlar; ö─čretmen, ö─črenci ve velilerdir. Ama baz─▒ okullar─▒ müstesna k─▒lan, gücüne güç katan dördüncü unsur vard─▒r ki bu da okullar─▒na s─▒ms─▒k─▒ ba─čl─▒ olan mezunlar─▒d─▒r. Bu üç unsurun en önemli amac─▒ ve sonucudur mezunlar. Hele Mahmut Sami Ramazano─člu Anadolu ─░mam Hatip Lisesi mezunu olmak… Mahmut Sami Ramazano─člu Anadolu ─░mam Hatip Lisesi bir lise de─čil bir yuva, bir tutku ve niteli─čin sembolüdür.
 
          Mahmut Sami’den mezun olan herkesin dedi─či tek ┼čey bizim zaman─▒m─▒zda okul çok ba┼čkayd─▒. Bu ┼čuna benziyor, insanlar her Ramazan geldi─činde “Ah o eski Ramazanlar.” diyerek eskiyi yâd ederler. Asl─▒nda bahsettikleri, yirmi y─▒l önceki Ramazanlar─▒n çok güzel oldu─ču, otuz y─▒l önce çok ilginç ┼čeylerin ya┼čand─▒─č─▒ de─čil; kendi çocukluklar─▒ndaki Ramazanlara duyulan özlemdir. Herkes kendi geçmi┼čini özler asl─▒nda. O ya┼čanm─▒┼č günlerini, çocukluklar─▒n─▒ özlerler. Bizler de Mahmut Sami’deki günlere hep özlem duyar─▒z çünkü o dönem bizim hat─▒ralar─▒m─▒zd─▒.
 
          O özlem benim içimde hala ayakta. Mezunlar─▒n içinde de oldu─čunu zannediyorum. Mezunlar─▒m─▒z─▒n aras─▒nda kurulan ticari ili┼čkiler, ailevi ba─člar var. Bugün politikada, sanatta, edebiyatta, medyada, ticarette, üretimde, e─čitimde, birçok alanda Mahmut Sami’liler olarak var─▒z. Bütün mezunlar─▒m─▒z kendilerini bir ┼čekilde geli┼čtiriyorlar. Bence bu çabalar birbirinden ayr─▒ de─čil, bir bütünün parçalar─▒ olarak görüyorum. Bütün bu potansiyel kullan─▒l─▒rsa, dernek bunu ba┼čarabilirse sadece dernek mensuplar─▒na yönelik de─čil ilimizdeki s─▒k─▒nt─▒lara yönelik çözümler ç─▒kabilir diye dü┼čünüyorum. Bütün bu çal─▒┼čmalar─▒n bir noktada birle┼čti─čini ve birbirini destekledi─čini dü┼čünün, bütün bu bilgi havuzundan okuldaki ö─črencilerin faydaland─▒─č─▒n─▒ dü┼čünün; o zaman bu döngü tamamlan─▒r ve toplum için bir fayda aç─▒─ča ç─▒kabilir. Belki çok hayalperestçe ama benim fikrim bu.
 
          Mezunlar─▒m─▒z─▒n hepsinin ayn─▒ yakla┼č─▒mda oldu─čunu dü┼čünüyordum, bu göreve geldikten sonra daha fazlas─▒yla da gördüm. ┼×u anda her noktada onlar─▒n deste─čini hissediyorum. Özellikle mezunlar─▒m─▒za derne─čimize bu konuda katk─▒ sa─člad─▒klar─▒ için te┼čekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve ┼ču anda bütün mezunlar─▒m─▒zdan bu noktada okulu yakinen takip etmelerini ve bize her noktada maddi ve manevi destek sa─člamalar─▒n─▒ istiyorum. Ayn─▒ zamanda bu deste─čin dernek vas─▒tas─▒yla gelmesi de çok önemli, çünkü bireysel olarak yap─▒lacak yard─▒mlardan çok, belli bir program dahilinde yap─▒lacak yard─▒mlara ihtiyac─▒m─▒z var, dolay─▒s─▒yla mezunlar─▒m─▒z─▒n her türlü yard─▒mda bulunmadan önce dernek ile ileti┼čim içinde olmalar─▒n─▒ rica ediyorum. Bu ┼čekilde in┼čallah gelecek günler, o eski günlerden daha da güzel olacak diye ümit ediyorum.
 
          Ba┼čkanl─▒k bir süreçtir. Bence önemli olan sadece ekibin bir parças─▒ olabilmek. Derne─čin kendisiyle ve okulla alakal─▒ ciddi projelerimiz var. Umuyorum uzun vadede bizden sonraki arkada┼člar da üzerine çok ┼čeyler katarak bu derne─či hayal etti─čimiz noktalara getireceklerdir.
Dedi─čim gibi üyelerin kat─▒l─▒m─▒ çok önemli. Her üyenin burada yap─▒lan çal─▒┼čmalar─▒n amac─▒n─▒ ve kapsam─▒n─▒ anlamas─▒n─▒ ümit ediyorum.
MSRMEZDER, mezun dernekleri içerisinde farkl─▒ bir yap─▒ya sahip. Üzerine dü┼čen görevi olabildi─čince yapmaya çal─▒┼čacak. Elbette birçok eksi─čimiz ve hatam─▒z olacak ama en az─▒ndan bu hatalar─▒ ve eksiklikleri zaman─▒nda tespit edip çözmeye çal─▒┼čaca─č─▒z.

          Bir üyenin kanuni yükümlülü─čü bilgilerini güncellemek ve aidat─▒n─▒ ödemektir ama biz üyelerimizden bundan çok daha fazlas─▒n─▒ bekliyoruz. Kök salm─▒┼č okullar─▒n yap─▒lar─▒ndan tutun da Türkiye’deki yap─▒lar─▒n nas─▒l i┼čledi─čine kadar hepsini inceledik ve incelemeye devam ediyoruz, bu konuda kendimizi güncelliyoruz. Bütün bu çal─▒┼čmalar─▒n bo┼ča gitmemesinin tek yolu var, o da üyelerin bu i┼če tam kat─▒l─▒m sa─člamas─▒. Bizim yapt─▒─č─▒m─▒z herhangi bir projenin, üyelerin kat─▒l─▒m─▒ olmamas─▒ halinde hiçbir i┼če yararl─▒l─▒─č─▒ yok. Biz kendi aram─▒zda, yönetim kurulundaki arkada┼člarla, yirmi, otuz ki┼či çal─▒p söylemi┼č oluruz. Bu çal─▒┼čmalar─▒n gerçekten bir ┼čey ifade edebilmesi ve hem bu camiaya hem de bütün topluma fayda getirebilmesinin tek yolu, üyelerin ciddi bir kat─▒l─▒m göstermesidir. Tüm mezunlar─▒n derne─če sahip ç─▒kmas─▒, alt jenerasyonun üst jenerasyonun bu ba─člant─▒y─▒ koparmadan, ortada durarak faaliyetlerinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu hizmet yar─▒┼č─▒nda hep birlikte çal─▒┼čmay─▒ temenni ediyor, selam, sayg─▒ ve sevgilerimi sunuyorum.

Arif GÜNDO─×DU
MSRMEZDER Ba┼čkan─▒