BAŞKANIN MESAJI

          Her ne kadar zamanla ve mekânla sınırlandırılamasa da eğitimin ana mekânı okullardır. Bu taş duvarları, beton blokları anlamlandıran, vazgeçilmez kılan insan ruhunun işlenmesi ve doyuma ulaşmasıdır. Okullar üç sac ayağı üzerinde kuruludur. Bunlar; öğretmen, öğrenci ve velilerdir. Ama bazı okulları müstesna kılan, gücüne güç katan dördüncü unsur vardır ki bu da okullarına sımsıkı bağlı olan mezunlarıdır. Bu üç unsurun en önemli amacı ve sonucudur mezunlar. Hele Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olmak… Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bir lise değil bir yuva, bir tutku ve niteliğin sembolüdür.
 
          Mahmut Sami’den mezun olan herkesin dediği tek şey bizim zamanımızda okul çok başkaydı. Bu şuna benziyor, insanlar her Ramazan geldiğinde “Ah o eski Ramazanlar.” diyerek eskiyi yâd ederler. Aslında bahsettikleri, yirmi yıl önceki Ramazanların çok güzel olduğu, otuz yıl önce çok ilginç şeylerin yaşandığı değil; kendi çocukluklarındaki Ramazanlara duyulan özlemdir. Herkes kendi geçmişini özler aslında. O yaşanmış günlerini, çocukluklarını özlerler. Bizler de Mahmut Sami’deki günlere hep özlem duyarız çünkü o dönem bizim hatıralarımızdı.
 
          O özlem benim içimde hala ayakta. Mezunların içinde de olduğunu zannediyorum. Mezunlarımızın arasında kurulan ticari ilişkiler, ailevi bağlar var. Bugün politikada, sanatta, edebiyatta, medyada, ticarette, üretimde, eğitimde, birçok alanda Mahmut Sami’liler olarak varız. Bütün mezunlarımız kendilerini bir şekilde geliştiriyorlar. Bence bu çabalar birbirinden ayrı değil, bir bütünün parçaları olarak görüyorum. Bütün bu potansiyel kullanılırsa, dernek bunu başarabilirse sadece dernek mensuplarına yönelik değil ilimizdeki sıkıntılara yönelik çözümler çıkabilir diye düşünüyorum. Bütün bu çalışmaların bir noktada birleştiğini ve birbirini desteklediğini düşünün, bütün bu bilgi havuzundan okuldaki öğrencilerin faydalandığını düşünün; o zaman bu döngü tamamlanır ve toplum için bir fayda açığa çıkabilir. Belki çok hayalperestçe ama benim fikrim bu.
 
          Mezunlarımızın hepsinin aynı yaklaşımda olduğunu düşünüyordum, bu göreve geldikten sonra daha fazlasıyla da gördüm. Şu anda her noktada onların desteğini hissediyorum. Özellikle mezunlarımıza derneğimize bu konuda katkı sağladıkları için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve şu anda bütün mezunlarımızdan bu noktada okulu yakinen takip etmelerini ve bize her noktada maddi ve manevi destek sağlamalarını istiyorum. Aynı zamanda bu desteğin dernek vasıtasıyla gelmesi de çok önemli, çünkü bireysel olarak yapılacak yardımlardan çok, belli bir program dahilinde yapılacak yardımlara ihtiyacımız var, dolayısıyla mezunlarımızın her türlü yardımda bulunmadan önce dernek ile iletişim içinde olmalarını rica ediyorum. Bu şekilde inşallah gelecek günler, o eski günlerden daha da güzel olacak diye ümit ediyorum.
 
          Başkanlık bir süreçtir. Bence önemli olan sadece ekibin bir parçası olabilmek. Derneğin kendisiyle ve okulla alakalı ciddi projelerimiz var. Umuyorum uzun vadede bizden sonraki arkadaşlar da üzerine çok şeyler katarak bu derneği hayal ettiğimiz noktalara getireceklerdir.
Dediğim gibi üyelerin katılımı çok önemli. Her üyenin burada yapılan çalışmaların amacını ve kapsamını anlamasını ümit ediyorum.
MSRMEZDER, mezun dernekleri içerisinde farklı bir yapıya sahip. Üzerine düşen görevi olabildiğince yapmaya çalışacak. Elbette birçok eksiğimiz ve hatamız olacak ama en azından bu hataları ve eksiklikleri zamanında tespit edip çözmeye çalışacağız.

          Bir üyenin kanuni yükümlülüğü bilgilerini güncellemek ve aidatını ödemektir ama biz üyelerimizden bundan çok daha fazlasını bekliyoruz. Kök salmış okulların yapılarından tutun da Türkiye’deki yapıların nasıl işlediğine kadar hepsini inceledik ve incelemeye devam ediyoruz, bu konuda kendimizi güncelliyoruz. Bütün bu çalışmaların boşa gitmemesinin tek yolu var, o da üyelerin bu işe tam katılım sağlaması. Bizim yaptığımız herhangi bir projenin, üyelerin katılımı olmaması halinde hiçbir işe yararlılığı yok. Biz kendi aramızda, yönetim kurulundaki arkadaşlarla, yirmi, otuz kişi çalıp söylemiş oluruz. Bu çalışmaların gerçekten bir şey ifade edebilmesi ve hem bu camiaya hem de bütün topluma fayda getirebilmesinin tek yolu, üyelerin ciddi bir katılım göstermesidir. Tüm mezunların derneğe sahip çıkması, alt jenerasyonun üst jenerasyonun bu bağlantıyı koparmadan, ortada durarak faaliyetlerinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu hizmet yarışında hep birlikte çalışmayı temenni ediyor, selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Arif GÜNDOĞDU
MSRMEZDER Başkanı