HAKKIMIZDA

          Okulumuzun ihtiyaçlarından Türkiye’nin ihtiyaçlarına kadar olan düşüncelerimiz, eksik gördüğümüz konular, okuduğumuz kitaplar, yazdığımız yazılar bizi hep bir amaca yönlendirdi. Mezun olduğumuz zaman aklımızda herhangi bir yere gitmek yoktu. Yapılabilecek en önemli işi, bize ve bizden sonraki gelecek olan nesillere sahip çıkmak adına Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ni kurmak ve ihya etmek, yaşatmak olarak bir görev tanımımız oluştu. 
 
          Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olmak bir değer bilince sahibine olmak, belirli beklentiler içerisinde olmak demek. Yılların birikimiyle gelmiş, bir alandaki eksikliğin bizim gibi gençler vasıtasıyla eğitimde, ticarette, sanatta ve diğer alanlarda başarılı olunması suretiyle giderilmesine yönelik bir beklenti içerisinde yetiştirilmiş, büyümüş bir nesil olarak görüyoruz kendimizi. 
 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra herkes farklı üniversitelere dağılacak, herkes farklı ihtisas alanında olacak. Daha sonra hayat bizi tekrar birleştirecek, yine beraber hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz bir şuur altında yetiştik.
 
          Derneğimizin ilk ve en önemli işlevi mezunları arasındaki iletişimi, yardımlaşmayı, dayanışmayı güçlendirmek, sürekli kılmaktır. Bu manada derneğimiz üyelerini toplayıcı, bir araya getirici ve koruyucu bir görev üstlenmekteyiz. Üyelerimizin okulumuzla olan bağlarını devam ettirmelerini kolaylaştırmak da derneğimizin ikinci işlevi. Bu iki unsur dışında tabii ki derneğimizin üyelerinin manevi, kültürel, sosyal, akademik, sportif hayatlarını geliştirmelerine destek olmak üzere pek çok yan işlevi de var.
          Bu işlevler, organizasyonlar ve çalışmalar için tüm mezunlarımızla ve üyelerimizle büyüyerek sımsıkı bağlarla derneğimizin çalışmalarını daha faydalı hale getirmeye çalışacağız.